Vauva tulee, miten käy taaperon päiväkotiarjen?

Kirjoittanut Laura
Esikoisemme elämä tulee mullistumaan kesän jälkeen, kun hän saa pikkusisaruksen. Kotona arki muuttuu erilaiseksi, mutta pikkusiskon syntymä tulee vaikuttamaan myös päiväkotiarkeen. Kävimme muutama viikko sitten VASU-keskustelussa päiväkodissa ja kävimme päiväkotiarjen jatkoa läpi lastentarhaopettajan kanssa. Olimme päättäneet mieheni kanssa, että halusimme kuulla myös patukan päiväkotiryhmän aikuisia, ennen kuin tekisimme minkäänlaisia ratkaisuja suuntaan tai toiseen. Meille on tärkeää huomioida niiden aikuisten näkemykset, jotka viettävät suuren osan päivästä lapsemme kanssa. Heillä on myös kokemusta samankaltaisista tilanteista entuudestaan, joten heillä on varmasti jonkinlainen käsitys siitä, mikä palvelee lasta tai perhettä parhaiten. Keskustelu sujui hyvissä merkeissä ja erittäin jouhevasti, vaikka tietyissä tilanteissa oli ammattilaisellakin hieman mietittävää, miten asiat ilmaisisi. Keskustelu päättyi parhaalla mahdollisella tavalla ja päädyimme ratkaisuun, jota olimme jo kotonakin pohtineet parhaimmaksi vaihtoehdoiksi. Vaikka halusimmekin keskustella päiväkodissa jatkosta, olimme kotona tehneet jo valtavasti etukäteen pohdinta työtä ja huomioineet kaikki mahdolliset vaihtoehdot.


Lähtökohtaisesti olimme päättäneet etukäteen kaksi asiaa: patukka tulee käymään päiväkodissa vauvan syntymän jälkeen ja hänellä tulee olemaan vapaa päiviä. Kaikki muu oli täysi mysteeri ja aloitimme tutustumisen mahdollisuuksiin googlettamalla. Siskostani oli myös jonkin verran apua, koska hän oli työskennellyt pitkään päiväkodissa ennen opintojensa alkua. Kuntamme sivuille on eritelty selkeästi vaihtoehtoja ja lähdimme purkamaan päiväkotimaailman mahdollisuuksia hoitoajoista. Päivähoidossa on mahdollisuus kolmenlaiseen päivään: alle 5 h, 5-7h ja yli 7h päivä. Alle 5 h päivä ei ollut meille vaihtoehto, joten mahdollisuudet rajoittuivat kahteen viimeiseen vaihtoehtoon. Olimme jo kallistumassa 5-7h vaihtoehtoon, kunnes tajusin, että se tulisi rajoittamaan päivää vauvan kanssa jonkin verran. Meillä ei olisi vaihtoehtoa, että mieheni hakisi patukkaa päiväkodista, jos valitsisimme 5-7h hoitoajan. Halusin, että veisimme patukan päiväkotiin heti aamusta. Minulle on tärkeää, että päiväkotipäivät rakentuisivat aina samalla kaavalla. Haluan, että siihen tulisi kuulumaan aamupalan syöminen päiväkodissa, joten tuolla aikataululla se ei olisi mahdollista. Ainakaan niinä päivinä, kun mieheni pääsisi patukkaa hakemaan vasta neljän jälkeen. Näin ollen hoitoajaksi valikoitu tuo kokopäivähoito. Aina sitä voi kuitenkin halutessaan hakea lapsen aikaisemmin päiväkodista.


Seuraava askel oli miettiä, pitäisikö patukka vapaapäiviä vai olisiko hän joka päivä hoidossa?  Tämä oli se ehkä tärkein asia, mistä halusimme keskustella myös päiväkodin henkilökunnan kanssa. Mikä palvelisi poikaamme parhaiten? Olisiko puolet viikosta kotona hyvä vai olisiko parempi, mitä enemmän patukka olisi päiväkodissa? Päiväkodilla ei sinänsä ollut erikseen minkäänlaisia toiveita, heidän tavoite on tarjota mahdollisuudet tilanteille ja ratkaisuille, jotka palvelevat kutakin perhettä parhaiten. He kokevat tämän olevan jokaiselle lapselle parhaaksi, oli niitä vapaapäiviä 14 tai 1. Näin ollen kerroimme toiveen, johon olimme päättyneet kotona. Pitäisimme patukalla 6 vapaa päivää kuukaudessa, joka tarkoittaisi sitä, että vapaapäiviä olisi vähintään yksi viikossa. Vapaapäivät lasketaan kunnassamme meidän ymmärryksen mukaan kolmen kuukauden sykleissä. Meidän tapauksessa kolmessa kuukaudessa vapaapäiviä tulisi näin ollen olla 18. Toive olisi, että päivät olisivat aina samat, mutta jos nyt silloin tällöin tulee muutoksia, ei se ole vakavaa. Tämä oli minulle huojentava uutinen, kun ottaa huomioon, kuinka paljon meillä oli nukkumisen kanssa haasteita patukan vauvavuoden aikana. Minulla olisi mahdollista viedä patukka hoitoon huonosti nukutun yön jälkeen tai pitää kotona, jos aamulla olisi vaikea saada perhettä ulos ovesta tarpeeksi ajoissa.

Yksi merkittävä tekijä päätöksen teossa oli myös talous, totta kai. Vaikka päivähoito on mielestäni puoli ilmaista siihen nähden, mitä sillä summalla saa. Erityisesti hoitovapaalle tippuminen laskee tuloja merkittävästi ja silloin myös päivähoidon suuruus vaikuttaa oleellisesti perheemme talouteen. Toisaalta muuttuvat tulot ja perheen lukumäärä otetaan huomioon päivähoitomaksuja määriteltäessä, joten tämäkään ei sitten lopulta ollut vaikuttava tekijä. Kuntamme Internet-sivuilta löytyy suuntaa antava laskuri päivähoitomaksuille, jota olen hyödyntänyt melkein yhtä ahkerasti kuin Kelan laskureita. Jos patukka on päivähoidossa, ei muutamalla vapaapäivällä tai hoito-ajan pituudella ole taloudellisesti suurta merkitystä. Kyse on tässä tapauksessa muutamista kympeistä eikä se vaikuta talouteemme oleellisesti. Suurin merkitys laskurin mukaan (ja myös maalaisjärjellä pääteltynä) on omilla ja mieheni tuloilla. Asiakasmaksujen suuruus muuttuu merkittävästi sen jälkeen, kun äitiyslomaraha tippuu ensimmäisen 56 päivän jälkeen. Asiakasmaksu tippuu melkein puolella tämän jälkeen ja tämän muutoksen tulemme ilmoittamaan myös päivähoidosta vastaavaan tahoon.


Lopulta haluan toimia sen mukaan, mikä palvelee patukkaa parhaiten. Jos jatkossa näyttää siltä, että hän tarvitsee enemmän aikaa kotona, täytyy siitä ilmoittaa päivähoitoon. Jos näyttää, että patukan rytmi säilyy paremmin, jos hän käy enemmän päiväkodissa, olemme senkin muutoksen valmiit tekemään. Tällä hetkellä tuntuu tämä järjestely parhaimmalta. Patukka on viihtynyt erittäin hyvin päiväkodissa ja siksi minun on erittäin vaikea nähdä tilannetta, jossa hän ei kävisi enää päiväkodissa. Varmasti tulee hetkiä, jolloin mustasukkaisuus nostaa päätään ja hän ei halua mennä päiväkotiin. Yritämme rakentaa päiväkotiin menemisen niin, että se patukan oikeus, koska vain isot lapset sinne pääsevät. Vauvalla ei ole siis "oikeutta" päiväkotiin ja joutuu sen takia jäämään äidin kanssa kotiin. Toivon, että muutokset menisivät kivuttomasti ja arki lähtisi pikkuhiljaa rullaamaan omalla painollaan. Varmasti se vapaapäivienkin tarve vakiintuu ensimmäisen kuukauden aikana ja näemme miten patukka reagoi uuteen arkeen. Jos sinulla on kokemuksia päivähoidosta, kun vauva on kanssasi kotona, jätä ihmeessä kommentti. Kuulisin mielelläni, miten teillä on tämän kaltainen arki sujunut. 

Ei kommentteja

Kiitos, kun jätät kommentin! :)